Chọn trang

Tháng: Tháng Ba 2020

Tóm tắt sách 7 thói quen bạn trẻ thành đạt – Từ nhà đổi mới nền giáo dục Mỹ – Sean Covey

7 thói quen của bạn trẻ thành đạt vào năm 1989, đến nay đã bán được hơn 20 triệu bản trên thế giới, dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau. Năm 2002, tạp chí Forbes đã đưa nó vào danh sách 10 cuốn về quản trị có ảnh hưởng nhất trên thế giới từ trước tới nay.

Đọc thêm