Chọn trang

Tưng bừng khai trương SPA Đẹp Như Ý và văn phòng vệ tinh VS GCOOP HẢI PHÒNG

Tưng bừng khai trương SPA Đẹp Như Ý và văn phòng vệ tinh VS GCOOP HẢI PHÒNG

Tưng bừng khai trương SPA Đẹp Như Ý và văn phòng vệ tinh VS GCOOP HẢI PHÒNG

Sau 6 tuần khởi động phát triển kinh doanh với Doanh Nghiệp Xã Hội GCOOP – KOREA, Top 10 về Giá Trị Xã Hội toàn cầu chứng nhận bởi Bcoop Mỹ. Với đội ngũ luôn hết mình làm việc, đoàn kết phát triển, Bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, Họ đã tạo dựng được một đội ngũ gần 100 thành viên, Với mong muốn mang những dòng sản phẩm thiên nhiên, an toàn bảo vệ người dân Việt, Ngày một nâng cao chất lượng cuộc sống, đội ngũ VS GCOOP Hải Phòng 1 thời gian rất ngắn đã lan tỏa hơn 1000 hộ gia đình tin tưởng sử dụng dịch vụ, sản phẩm.

khai trương SPA Đẹp Như Ý và văn phòng vệ tinh VS GCOOP HẢI PHÒNG

Ngày 4/10, Chính thức diễn ra lễ khai trương SPA Đẹp Như Ý và Văn Phòng Vệ Tinh VS GCOOP Hải Phòng, đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu CareCella nói chung, của Ban lãnh đạo Hệ Thống Quốc Tế VS GCOOP Hải Phòng nói riêng.

khai trương SPA Đẹp Như Ý và văn phòng vệ tinh VS GCOOP HẢI PHÒNG

Tủ trưng bài sản phẩm tại phòng kinh doanh VS GCOOP Hải Phòng

Tủ trưng bài sản phẩm tại phòng kinh doanh VS GCOOP Hải Phòng

Mục tiêu trong năm 2020 đội ngũ lãnh đạo cùng thành viên VS GCOOP Hải Phòng hoàn thành 100 điểm vệ tinh và lan tỏa giá trị sản phẩm, kinh doanh đến 10.000 hộ gia đình !

Hệ thống quốc tế VS GCOOP có tốc độ phát triển tốt nhất Việt Nam, đại diện cho GCOOP-KOREA phát triển GCOOP Toàn Quốc, Hệ thống đã mở rộng phát triển hơn 22 văn phòng vệ tinh trên toàn quốc với đội ngũ chuyên tâm, hơn 2000 nghìn thành viên và lan tỏa đến hơn 10.000 khách hàng.

VS GCOOP Hải Phòng là thị trường trọng điểm của Hệ Thống, Công ty. VS GCOOP Hải Phòng đại diện phát triển Vùng duyên hải bắc bộ – Việt Nam

Mục tiêu của Tổng Hệ thống quốc tế VS GCOOP năm 2020 đạt cột mốc 10.000 nghìn thành viên chính thức !

Năm 2021 hoàn thành 100.000 nghìn thành viên và mở rộng văn phòng 63 tỉnh thành trên cả nước bằng chiến lược 3B, Chiến lược Đại Dương Xanh và Chiến Lược Vệ Tinh.

BTV HẢI YẾN

VS GCOOP Kết Nối Để Thành Công

Facebook Comments

Thông tin về các Tác giả