Hệ thống quốc tế VS GCOOP có tốc độ phát triển tốt nhất Việt Nam, đại diện cho GCOOP-KOREA phát triển GCOOP Toàn Quốc, Hệ thống đã mở rộng phát triển hơn 22 văn phòng vệ tinh trên toàn quốc với đội ngũ chuyên tâm, hơn 2000 nghìn thành viên và lan tỏa đến hơn 10.000 khách hàng.

VS GCOOP Hải Phòng là thị trường trọng điểm của Hệ Thống, Công ty. VS GCOOP Hải Phòng đại diện phát triển Vùng duyên hải bắc bộ – Việt Nam

Mục tiêu của Tổng Hệ thống quốc tế VS GCOOP năm 2020 đạt cột mốc 10.000 nghìn thành viên chính thức !

Năm 2021 hoàn thành 100.000 nghìn thành viên và mở rộng văn phòng 63 tỉnh thành trên cả nước bằng chiến lược 3B, Chiến lược Đại Dương Xanh và Chiến Lược Vệ Tinh.

BTV HẢI YẾN

VS GCOOP Kết Nối Để Thành Công

🆚H͙ệ͙ ͙t͙h͙ố͙n͙g͙ ͙V͙S͙G͙c͙o͙o͙p͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙ T͢h͢u͢ộ͢c͢ ͢h͢ệ͢ ͢s͢i͢n͢h͢ ͢t͢h͢á͢i͢ 𝑉𝑆𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝: 𝑉𝑆𝐸𝑑𝑢 𝑉𝑆𝐺𝑐𝑜𝑜𝑝 𝑉𝑆𝑀𝑒𝑑 𝑉𝑆𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠